Späť na
Magazín o zdravie a prevenciu

Vysoký tlak – môže správna strava nahradiť lieky?

Vedci uvádzajú, že ľudia s vysokým krvným tlakom môžu znížením konzumácie soli a dodržiavaním DASH diéty vytvorenej špeciálne za účelom zníženia tlaku dosiahnuť rovnakého zníženia tlaku ako pri užívaní liekov na hypertenziu.
4 minúty

Zmena v stravovaní by mala byť tým prvým, čo dospelý človek pri zvýšenom riziku vzniku vysokého krvného tlaku urobí.


Spoluautor štúdie Stephen Juraschek, ktorý pracuje na Lekárskej univerzite Johnsa Hopkinsa, spoločne so svojimi kolegami uvádza, že podľa ich zistení by mala byť zmena v stravovaní tým prvým, čo dospelý človek pri zvýšenom riziku vzniku vysokého krvného tlaku urobí.

Krvný tlak je tlak, ktorým krv pôsobí na steny artérií. Meria sa v milimetroch ortuti (mm Hg) a zisťujú sa pri tom dva údaje – systolický tlak (horná nameraná hodnota) a diastolický tlak (dolná nameraná hodnota). Systolický tlak predstavuje silu, akou krv tlačí na steny artérie v okamihu srdcovej ozveny a diastolický tlak je tlak krvi medzi jednotlivými ozvenami. Vysoký krvný tlak sa je stav, keď je táto sila príliš vysoká. Pokiaľ nie je vysoký krvný tlak liečený, zvyšuje sa riziko vzniku srdcových chorôb, infarktu a mŕtvice.

Zmeny v životnom štýle, ako napríklad viac cvičenia a zdravšie stravovanie, sa považujú za kľúč k zníženiu krvného tlaku. Niektorým pacientom sa ale navyše predpisujú lieky. Nová štúdia však naznačuje, že diéta DASH v kombinácii s nízkym príjmom soli môže u niektorých dospelých eliminovať potrebu užívania liekov.

Systolický krvný tlak a stravovanie

Štúdie sa zúčastnilo 412 dospelých jedincov vo veku od 23 do 76 rokov. Všetci účastníci štúdie mali na jej začiatku systolický krvný tlak 120-159 mmHg a diastolický tlak 80-95 mmHg. Nikto z nich neužíval lieky na vysoký tlak. Na základe hodnôt systolického krvného tlaku boli účastníci rozdelení do štyroch skupín:

  1. 120 – 129 mmHg,
  2. 130 – 139 mmHg,
  3. 140 – 149 mmHg a
  4. 150 mmHg a viac.

Systolický tlak v hodnotách 130 – 139 mmHg alebo diastolický tlak v hodnotách 80 – 89 mmHg je označovaný za 1. štádium hypertenzie, systolický tlak 140 mmHg a vyššie a diastolický tlak 90 mmHg a vyššie sa potom označuje ako 2. štádium hypertenzie. Na dobu 12 týždňov boli účastníci štúdie náhodne zaradení do skupiny s diétou DASH a do skupiny s kontrolnou diétou, ktorú možno považovať za štandardný západný spôsob stravovania.

Čo je DASH diéta?

Diéta DASH predstavuje stravovací plán obsahujúci ovocie, zeleninu, celozrnné výrobky, orechy, fazuľu, ryby, hydinu a mliečne výrobky s nízkym alebo nulovým obsahom tuku. Pri tejto diéte je obmedzený príjem potravín s vysokým obsahom nasýtených tukov a cukru.

Okrem toho autori štúdie určili, koľko sodíka môžu účastníci štúdie v jej priebehu prijímať. Jednej zo skupín bolo povolené 50 milimólov denne (nízky príjem), ďalšej skupine 100 milimólov (stredný príjem) a poslednej skupine 150 milimólov (vysoký príjem). Pre orientáciu 100 milimólov sodíka denne zodpovedá 2 300 mg sodíka, čiže jednej čajovej lyžičke soli. To je podľa aktuálnych odporúčaní maximálny odporúčaný príjem sodíka.

DASH + nízky príjem sodíka = Vynikajúce výsledky

Tím vedcov podieľajúcich sa na štúdii zistil, že u jedincov, ktorí mali počiatočný systolický krvný tlak 150 mmHg a vyšší, sa po 4 týždňoch dodržiavania diéty DASH táto hodnota v porovnaní s jedincami s kontrolnou diétou znížila v priemere o 11 mmHg.

Účastníci, ktorí mali východiskový systolický tlak pod 130 mmHg, zaznamenali po štyroch týždňoch diéty DASH jeho zníženie o 4 mmHg.

Kombinácia diéty DASH a nízkeho príjmu sodíka však priniesla najlepšie výsledky.

V porovnaní s účastníkmi na kontrolnej diéte a s vysokým príjmom sodíka dosiahli jedinci s východiskovým systolickým tlakom nižším ako 130 mmHg dodržiavaním diéty DASH a nízkeho príjmu sodíka zníženie systolického tlaku o 5 mmHg. Dospelé osoby, ktoré mali na začiatku štúdie systolický krvný tlak 130-139 mmHg, dosiahli dodržiavaním diéty DASH a nízkeho príjmu sodíka priemerného zníženie systolického tlaku o 7 mmHg. U osôb s počiatočným systolickým tlakom 140-149 mmHg došlo po 4 týždňovom dodržiavaní diéty DASH a nízkeho príjmu sodíka k poklesu o 10 mmHg.

Najlepších výsledkov bolo dosiahnutých u dospelých jedincov so vstupným systolickým krvným tlakom 150 mmHg a vyšším. U tých sa táto hodnota po dodržiavaní diéty DASH a nízkeho príjmu sodíka v porovnaní s účastníkmi na kontrolnej diéte s vysokým príjmom sodíka znížila o 21 mmHg

.

Odoberať novinky na tému Krvný tlak

Súhlasím, aby spoločnosť HARTMANN - RICO a.s. spracovávala moje a e-mailovú adresu s cieľom zaslania ponuky produktov a služieb. Ďalšie informácie na spracovanie, vrátane možnosti odvolania súhlasu, nájdete zde.