Späť na
Magazín o zdravie a prevenciu

Vplyv vysokého krvného tlaku na riziko vzniku demencie

Zistili totiž, že ženám, ktoré vo veku od 40 do 50 rokov začnú trpieť vysokým tlakom, hrozí vyššie riziko vzniku tohto ochorenia. U mužov ale nemá vysoký krvný tlak na vznik demencie žiadny vplyv.
3 minúty

Uvádza to štúdia vedená vedcami z inštitúcie Kaiser Permanente v americkom Oaklande, ktorá bola nedávno zverejnená v časopise Neurology. Okolo tretiny dospelých obyvateľov vyspelých krajín trpí vysokým tlakom, čiže hypertenziou, čo zvyšuje riziko srdcových chorôb a mozgovej mŕtvice. Veľké množstvo ďalších štúdií ale naznačuje aj možnú spojitosť medzi vysokým krvným tlakom a rizikom vzniku demencie. Vo vyššie zmienenej novej štúdii sa vedci snažili určiť, či je vplyv vysokého tlaku na vznik demencie rovnaký u mužov aj u žien alebo sa u jednotlivých pohlaví líši.

Výsledky štúdie sú založené na hodnotení údajov 7 238 dospelých osôb, ktoré boli členmi systému zdravotnej starostlivosti inštitútu Kaiser Permanente. Všetkým účastníkom bol meraný krvný tlak medzi rokmi 1964 a 1973, kedy mali v priemere 33 rokov. Ich krvný tlak bol vyhodnotený opäť medzi rokmi 1978 a 1985, kedy mali v priemere 44 rokov. Okolo 31 % mužov a 14 % žien malo vo veku medzi 30 a 39 rokov vysoký tlak a okolo 25 % mužov a 18 % žien malo vysoký tlak vo veku medzi 40 a 49 rokov.

Hypertenzia a demencia: Porovnanie mužov a žien

Vedci potom sledovali 5 646 účastníkov, ktorí boli stále členmi systému zdravotnej starostlivosti inštitútu Kaiser Permanente aj v rokoch 1996 až 2015. Počas tohto obdobia bola celkom 532 účastníkom štúdie diagnostikovaná demencia. Výsledky štúdie odhalili, že ženám, ktoré mali vo veku 30-39 rokov vysoký tlak, nehrozilo v porovnaní so ženami s normálnym tlakom vyššie riziko demencie. Avšak u žien, ktoré trpeli vysokým tlakom vo veku od 40 do 49 rokov, bolo riziko vzniku demencie o 65 % vyššie.

Ženy, u ktorých sa vysoký krvný tlak objavil po štyridsiatke, boli v porovnaní so ženami, ktoré si udržali normálny krvný tlak až do 50 rokov, ohrozené demenciou o 73 % viac. Medzi mužmi nenašli žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali spojitosť medzi zvýšeným tlakom vo veku od 30 do 50 rokov a rizikom vzniku demencie.

Vplyv BMI, cukrovky a fajčenia cigariet

Výsledky zostali rovnaké aj po započítaní rôznych mätúcich faktorov, ako je BMI, cukrovka a skutočnosť, či je účastník štúdie fajčiar alebo nefajčiar.

Záver štúdie je teda všeobecne taký, že vysoký krvný tlak sa stáva rizikovým faktorom pre vznik demencie, ak sa objaví u žien medzi 40-49 rokov, avšak u mužov žiadna taká spojitosť neexistuje.

V komentári k výsledkom štúdie jej autori uvádzajú:

"Pohlavie hrá v načasovaní faktorov ovplyvňujúcich vznik demencie dôležitú úlohu a je potrebné to brať do úvahy pri starostlivosti o zdravie mozgu a udržiavanie normálneho krvného tlaku. V rámci ďalšieho výskumu je ešte nutné zistiť, prečo vlastne zvýšený krvný tlak urýchľuje starnutie mozgu. "

Súvisiace články

Odoberať novinky na tému Krvný tlak

Súhlasím, aby spoločnosť HARTMANN - RICO a.s. spracovávala moje a e-mailovú adresu s cieľom zaslania ponuky produktov a služieb. Ďalšie informácie na spracovanie, vrátane možnosti odvolania súhlasu, nájdete zde.