Späť na
Magazín o zdravie a prevenciu

Dostupné štatistiky odhadujem, že prevencia je šesťkrát lacnejšia ako liečba choroby. Prevencia je úzko spätá s osvetou, do ktorej sa spoločnosť HARTMANN-RICO aktívne zapája Prevádzkované vlastných webových stránok (napr. Tlakoměry.cz, moliklub.cz), na ktorý sa snaží vzdelávať v oblastiach zdravia, prevencie a zdravého životného štýlu.