Späť na
Magazín o zdravie a prevenciu

Štúdia odhalila u potkanov spojitosť medzi vysokým tlakom a zmenami na mozgu

Ako vysoký krvný tlak – odborne nazývaná hypertenzia - sa označuje stav, keď je tlak krvi pretekajúcej našimi žilami konzistentne príliš vysoký.
5 minút

Hodnoty krvného tlaku

Pri meraní krvného tlaku sa získavajú dve hodnoty – systolický a diastolický tlak. Systolický tlak je horná nameraná hodnota. Pokiaľ je teda napríklad krvný tlak 116/82 mmHg, predstavuje hodnota 116 tlak krvi v okamihu srdcovej ozveny a hodnota 82 (diastolický tlak) označuje tlak vo chvíli, keď srdce odpočíva medzi jednotlivými ozvenami.

Za hypertenziu sa z klinického hľadiska považuje stav, keď má človek konzistentne systolický krvný tlak 140 mmHg alebo viac a diastolický tlak 90 mmHg alebo viac.
Podľa odhadu trpí v Slovenskej republike vysokým krvným tlakom každý tretí človek starší 20 rokov. A iba 25% týchto ľudí o tejto skutočnosti vie. Pretože sa vysoký krvný tlak zvyčajne nijako neprejavuje, označuje sa toto ochorenie často ako "tichý zabijak". Ak totiž zostáva hypertenzia neliečená, môže spôsobiť zlyhanie obličiek, infarkt, angínu pectoris alebo dokonca zlyhanie srdca.
Na vysoký krvný tlak síce existuje účinná terapia, jeho príčiny však zostávajú neznáme.

Vysoký krvný tlak a stres

Nový výskum publikovaný v odbornom časopise Experimental Physiology skúmal vznik hypertenzie spôsobenej stresom.
Vedci z ruského Inštitútu cytológie a genetiky skúmali fyziologické zmeny u hlodavcov pomocou modelu Isiah. Táto skratka označuje dedičný arteriálny vysoký tlak spôsobený stresom. Hypertenziu môžu spôsobiť zmeny prúdenia krvi cez tepny a zmeny mozgovej aktivity.

Hypertenzia u potkanov vyvolaná stresom

Vedci u potkanov vyvolali hypertenziu spôsobenú stresom a počas 4-6 týždňov začali tieto zvieratá trpieť vysokým krvným tlakom. V modeli Isiah pretrváva získaná hypertenzia po celý život.
Tím porovnával vysoký krvný tlak desiatich samcov s Isiah s normálnym krvným tlakom kontrolnej skupiny ôsmich samcov. V priebehu štúdie použili vedci magnetickú rezonanciu pre vyhodnotenie hemodynamiky a zmien mozgových metabolitov u oboch skupín vo veku 1 mesiaca a 3 mesiacov.

S pribúdajúcim vekom krýs si vedci všimli zmien v prúdení krvi do určitých tepien. Konkrétne išlo o zvýšenie prúdenia krvi v obličkových tepnách a zníženie toku krvi v brušnej aorte.
U krýs s Isiah si vedci navyše všimli zvýšenie obličkových ciev (RVR, sila pôsobiaca proti prúdu krvi obličkami), ktorá sa objavila s pribúdajúcim vekom. Tá zostala u týchto myší vyššia ako u kontrolnej skupiny ako vo veku 1 mesiaca, tak vo veku 3 mesiacov.

Štúdia tiež odhalila zmeny v mozgovej aktivite. Skupina krýs s Isiah mala zvýšenú aktivitu prefrontálnej kôry a zníženú aktivitu hypotalamu (veľmi dôležitá časť mozgu, ktorá okrem iného riadi pocity hladu, smädu, reguluje telesnú teplotu, podieľa sa na kontrole emócií a sexuálnej aktivite). U kontrolnej skupiny potkanov sa neobjavila ani jedna z týchto zmien.
Okrem toho vykazoval hypotalamus 3 mesiace starých krýs viac dráždivých neurotransmiterov než tých inhibičných.

Záver štúdie

Autori štúdie z toho vyvodili záver, že skorá fáza hypertenzie citlivá na stres u potkanov s Isiah je sprevádzaná nezanedbateľnými zmenami podielu metabolitov a parametrov krvného prúdenia hlavnými artériami.
Urobili tak pokrok v preukazovaní, že existuje spojenie medzi vznikom hypertenzie a zmenami v mozgovej aktivite a toku krvi tepnami. Autori však zatiaľ môžu len špekulovať, či tieto zmeny (obzvlášť ak k nim dochádza v ranej fáze života) môžu vyvolať hypertenziu.

Štúdia raných fyziologických zmien u potkanov s Isiah môže pomôcť objasniť príčinu vysokého tlaku. Porozumenie tejto problematiky nám môže pomôcť v prevencii tohto ochorenia.

Súvisiace články

Odoberať novinky na tému Krvný tlak

Súhlasím, aby spoločnosť HARTMANN - RICO a.s. spracovávala moje a e-mailovú adresu s cieľom zaslania ponuky produktov a služieb. Ďalšie informácie na spracovanie, vrátane možnosti odvolania súhlasu, nájdete zde.