Späť na
Magazín o zdravie a prevenciu

Sodík v strave - ostatné živiny jeho vplyv na vysoký tlak znižujú len minimálne

Podľa štúdie publikovanej v odbornom časopise Hypertension ostatné látky prijímané v strave znižujú vplyv sodíka na vysoký krvný tlak len minimálne.
2 minúty

Doktor Jeremiah Stamler zo Severozápadnej chicagskej univerzity spoločne so svojimi kolegami skúmal, či vzťah medzi sodíkom a vysokým krvným tlakom ovplyvňuje ostatné stravovacie faktory.

Vedci skúmali priamy vzťah medzi vysokým tlakom a 24-hodinovým vylučovaním sodíka v moči a tiež pomer sodíka a draslíka v moči u 4 680 mužov a žien vo veku medzi 40 a 59 rokov. Zaujímali sa aj o rôzne faktory, ktoré sa netýkajú stravovania, ale nebrali do úvahy BMI.

Výsledky výskumu

Medzi 2 195 americkými účastníkmi korelovali dve štandardné odchýlky 24hodinového vylučovania sodíka močom so zvýšením systolického krvného tlaku o 3,7 mm Hg. Po porovnaní 13 makroživín, 12 vitamínov, 7 minerálov a 18 aminokyselín, pohlavia, veku, rasy a sociálno-ekonomických faktorov, tieto korelácie pretrvali. Koreláciu krvného tlaku zvýšeného sodíkom, avšak nie pri spojení sodíka a draslíka, zmierňovala hodnota BMI. Výrazné pozitívne vzťahy medzi krvným tlakom a sodíkom v moči vedci pozorovali u účastníkov s normálnou váhou a s obezitou. U účastníkov s nadváhou bola korelácia slabšia. Príjem draslíka zmiernil koreláciu medzi sodíkom a krvným tlakom len mierne.

"Tieto zistenia podčiarkujú význam znižovania príjmu sodíka v rámci prevencie a liečby prehypertenze a hypertenzie," uviedli autori štúdie.

Odoberať novinky na tému Krvný tlak

Súhlasím, aby spoločnosť HARTMANN - RICO a.s. spracovávala moje a e-mailovú adresu s cieľom zaslania ponuky produktov a služieb. Ďalšie informácie na spracovanie, vrátane možnosti odvolania súhlasu, nájdete zde.