srdce

Srdce

Aby sme posúvali starostlivosť o zdravie vpred, robíme svoju prácu s vášňou. Keď prichádzame s novými nápadmi a uvádzame ich v život, dávame do toho nielen svoju odbornosť, ale aj srdce. Preto sa nám darí neustále zlepšovať efektivitu liečby, starostlivosti a prevencie a zvyšovať kvalitu života miliónov ľudí. Sme na naše úspechy hrdí, ale neusínajú na vavrínoch. Vždy tu totiž budú ďalšie životy, ktoré môžeme našou neustálou prácou zlepšiť.

Partnerstvo

Aby sme posúvali starostlivosť o zdravie vpred, sme otvorení a spolupracujeme. Vieme, že môžeme ovplyvniť skutočnú zmenu v dlhodobom horizonte tým, že sme otvorení odlišným uhlom pohľadu a budujeme dlhodobé partnerstvá so zdravotníkmi, opatrovateľmi, lekárnikov, distribútorov i pacientov. Rôzne perspektívy totiž generujú lepšie nápady pre dobro viac ľudí.

partnerstvo
profesionalita

Profesionalita

Aby sme posúvali starostlivosť o zdravie vpred, berieme vážne všetko, čo robíme. Máme odborné znalosti a sme skúsení. Rokujeme s ľuďmi s úctou, budujeme dôveru a vytvárame trvalé vzťahy založené na úprimnosti, čestnom rokovaní a transparentnosti. Prehodnocovanie daného stavu totiž môže mať úspech len pri vzájomnom rešpekte a dôvere.